ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Çevre sorunları ve ekonomik kalkınma, son 30 yıl içinde giderek yükselen bir tempoda tartışıldı ve bu tartışmalardan çıkan sonuçlardan hareketle yönetmelikler,idari tebliğler ve standartlar gibi uygulama şartlarını içeren yayınlar hızla çoğaldı. Avrupa Birliğine üye ülkelerde uygulanan ve sıkı bir disiplin olan EMAS bunlardan birisidir. Çevre boyutlarının kontrolü ve bertarafı konularında şartlar içeren ve özellikle kalkınmakta olan ülkelere uygun ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri standardı yayınlandı. Uygulamaları hızla yayılan ve kabül gören ISO 14001 Standardı, çevre politikası, çevre amaçları/hedefleri ve çevre programları doğrultusunda çevre boyutlarının kontrolü ve bertarafına yönelik şartları içermektedir.

ISO 14001 standardı, ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyum sağlanması, çevre performansının, rekabet gücünün, pazar payının ve verimliliğin arttırılması, kaynakların tasarrufu ve kontrol altına alınması gibi global öneme sahip konularda rehberlik yapmayı amaçlamaktadır.

Cardea danışmanlık, tüm üretim ve hizmet sektörlerinde tecrübeli kadrosu ile, danışmanlık hizmetini şu aşamalarda yürütmektedir;

 • Durum değerlendirmesi ve proje planı oluşturma, “ Stratejik planlama ve SWOT analizi yapılması
 • Risk bazlı süreç yönetimi ve ISO 14001 Temel Bilgilendirme Eğitimi,
 • Dokümantasyon Şartlarının Oluşturulması,
 • Çevre Politika, Etki ve Boyutlarının Belirlenmesi,
 • Çevre amaç ve hedeflerinin oluşturulması,
 • Çevre ve Yönetim Programlarının Hazırlanması,
 • Uygulanacak Faaliyetler ve Faaliyetlerin Kontrolü,
 • Planlanan Faaliyetleri Yürütülmek İçin Gerekli Eğitimler,
  • ISO 14001 İç Denetçi Eğitimi,
  • İç Denetleme ve YGG Toplantılarının Düzenlenmesi,
  • Yapılan Faaliyetlerin Etkinliğinin Değerlendirilmesi.

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Bilgilendirme ve Evraklar

©2024 Cardea Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account