ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

Artan hizmet kalitesi ve daha güvenir kurumsal destek, IT yeteneklerinin net olarak görülebilmesi, Var olan hizmetler hakkında daha net bir bilgi, Yeteneklerin doğru analizi ve iş tatmini ile daha motive çalışanlar, Müşteri ihtiyaçlarını doğru anlama ve doğru hizmet ve destek ile müşteri tatminin sağlanması, Hizmet süreçlerinde güvenlik sürat ve erişilebilirlikte artış, BT yönetim ve işletim maliyetlerinin düşürülmesi, Etkin kaynak yönetimi ve kaynakların verimli kullanımı, İşlerin/problemlerin tekrar tekrar ele alınmasını engellenmesi, Gereksiz işlerin elimine edilmesi, BT hizmetlerinin erişilebilirliğinin artırılması, Müşteri son kullanıcı ve iş ihtiyaçlarını karşılayan hizmetlerin sunulmasının garanti altına alınması, Hizmetlerin sunumunda yer alan kişilerin rol ve sorumlulukların belirlenmesi, BT ekiplerinin memnuniyetinin artması, Geçmiş deneyimlerden öğrenme sürecinin sağlanması.

ISO 20000-1 Standardına göre iyi bir sistem kurmaktan maksat ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi standardına göre aşağıdaki süreçleri yapılandırmak ve uygulanabilir hale getirmektir.

HİZMET DÜZEYİ (SLA) YÖNETİM SÜRECİ

 1. YENİ VEYA DEĞİŞMİŞ SERVİSLERİN PLANLANMASI VE UYGULANMASI SÜRECI
 2. HİZMET SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ SÜRECİ
 3. ERİŞİLEBİLİRLİK YÖNETİMİ SÜRECİ
 4. BT HİZMETLERİ İÇİN FİNANS YÖNETİMİ SÜRECİ
 5. KAPASİTE YÖNETİMİ SÜRECİ
 6. BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SÜRECİ
 7. İŞ İLİŞKİLERİ YÖNETİM SÜRECİ
 8. TEDARİKÇİ YÖNETİMİ SÜRECİ
 9. ÇAĞRI-OLAY YÖNETİMİ SÜRECİ
 10. PROBLEM YÖNETİMİ SÜRECİ
 11. KONFİGÜRASYON VE ENVANTER YÖNETİMİ SÜRECİ
 12. DEĞİŞİM YÖNETİMİ SÜRECİ
 13. SÜRÜM YÖNETİMİ SÜRECİ.

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Bilgilendirme ve Evraklar

©2023 Cardea Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account