ISO 22000 (HACCP) Gıda Güvenlik Sistemi

Gıda zinciri boyunca iletişim, gıda zinciri içerisinde yer alan her aşamada tüm ilgili gıda güvenliği tehlikelerinin tanımlanmasında ve yeterince kontrol edilebilmesinin sağlanabilmesi için zorunludur. Bu, gıda zinciri boyunca en alt kademeden en üst kademeye kadar kuruluşlar arasındaki iletişimi göstermektedir. Tüketicilerle ve tedarikçilerle tanımlanan tehlikeler ve kontrol önlemleri hakkında iletişim, tüketici ve tedarikçi gereksinimlerinin (son ürünün kullanılışı ve bunun için gerekenler ile son ürün üzerine etkileri gibi) açığa kavuşturulmasına yardımcı olacaktır.

ISO 22000 Standardı, güvenilir gıdanın üretilip, müşteriye ulaştırılması, maliyetlerin azaltılması, etkin bir kontrol sistemi ve yasal mevzuatların uygulanmasını amaçlar.

Cardea danışmanlık, sektördeki tecrübeli kadrosu ile, danışmanlık hizmetini şu aşamalarda yürütmektedir;

 • Durum değerlendirmesi ve proje planı oluşturma,
 • Süreç Yönetimi ve ISO 22000 Temel Bilgilendirme Eğitimi,
 • Süreçlerin ve Performans Hedeflerinin Oluşturulması,
 • Ön Gereksinim Programlarını Hazırlanması,
 • Tehlike Analizlerinin Yapılması,
 • HACCP Planının Hazırlanması,
 • İzlenebilirlik Sisteminin Oluşturulması,
 • Uygulanacak Faaliyetler ve Faaliyetlerin Kontrolü,
 • Planlanan Faaliyetleri Yürütülmek İçin Gerekli Eğitimler,
 • ISO 22000 İç Denetçi Eğitimi,
 • İç Denetleme ve YGG Toplantılarının Düzenlenmesi,
 • Yapılan Faaliyetlerin Etkinliğinin Değerlendirilmesi.

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Bilgilendirme ve Evraklar

©2024 Cardea Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account