ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001:2011 standardı, imalat ve hizmet sektörleri de dahil kamu kurumları ile orta ve küçük ölçekli tüm firmalar için faydalar sağlar. Sağlanan bu fayda diğer standartlardan farklı olarak maddi dönüşü bariz olarak görülmektedir. Ayrıca Enerji Yönetim sistemindeki geri dönüşler diğer standartlara göre daha hızlıdır. Örnek verecek olursak Firmaya kurulan Kalite Yönetim Siteminin kuruluşa geri dönüşü ve faydaları, 1 yıl veya daha uzun sürmekte ayrıca maddi faydaları da yine bu sürelerden önce gerçekleştirilememektedir. Ama Enerji Yönetim Sisteminde yapılan çalışmalar direkt olarak firmanın enerji kullanımının izlenmesi ve azaltılmasını hedeflediğinden geri dönüşü daha hızlı ve maddi olarak ta bir sonraki faturada görülmektedir.(Buradaki geri dönüş miktarı tamamen firmanın enerji kullanımda yapılan değişikliklere göre farklılık göstermektedir. Bu geri dönüşüm bazı firmalarda

%10-15 arasında değişmekteyken bazı firmalarda %3-5 arasında değişiklik gösterebilir)

 1. Aşama: Durum Analizi: Mevcut sistemin ve iyileştirme gerekliliklerinin tespiti amacı ile aşağıdaki çalışmalar yürütülerek kapsamlı bir rapor hazırlanır.
 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standart gereklilikleri doğrultusunda kurum iş süreçlerinin ve mevzuat gereksinimlerinin, izinlerin incelenmesi ve kurumu ilgilendiren yasal gerekliliklerin ve alınması gereken izinlerin belirlenmesi
 • Proses bazında enerji tüketiminin incelenerek, yine proses bazında yapılacak iyileştirmelerin önerilmesi.
 • Enerji yönetimi konusunda Organizasyon Sistemi, Sorumluluk ve yetkilerde yapılması gerekenlerin tespit edilmesi,
 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi gereği hazırlanması gereken dokümanların belirlenmesi,
 • Enerji Yönetim Sistemi önerilerimizin hazırlanması,
 • Uygulama planını içeren raporun hazırlanması.
 1. Aşama: Enerji Verimliliği Etüdü İlk adım olarak işletmenin enerji verimliliği durumunun ortaya çıkarılması için kuruluş ile Enerji

Verimliliği Etüdü yapılır. Kuruluşlarda iki farklı etüt yapılabilir.

Çerçeve Etüt( Ön Enerji Verimliliği Etüdü): Bir anlamda performans testine benzer. Amaç işletmenin genel enerji büyüklüklerine ulaşmak ve çeşitli yönlendirme kriterlerini saptamaktır. Sonucunda belli yeni hedefler elde edilmelidir. Yoğun Etüt (Detaylı Enerji Verimliliği Etüdü): Kuruluşun gerçekleştirdiği tüm enerji hareketini incelemek, ölçmek, bunlardan hareketle enerji verimliliği artırıcı projeleri oluşturmak, teknik ve finansal analizlerini gerçekleştirerek, işletmeye bir yol haritası çıkarmak adımlarının bütünüdür.

 

 1. Aşama: Eğitimler – Cardea, kurum bünyesinde ortak algıda bir Enerji Yönetimi bilinci yaratmak, sistemin kuruluşuna katılımlarını sağlamak ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin kurulması ve uygulamaya alınması amacıyla aşağıdaki temel eğitimleri kurum kültürüne ve ihtiyaçlarına uygun olarak kuruma özel örnekler ile yeniden tasarlayarak
 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Eğitimi
 • Enerji Verimliliği Eğitimi
 • Enerji Mevzuatları Eğitimi
 • İç Denetim Eğitimi

 

 1. Aşama: Sistem Kurulumu: Durum Analizi ve eğitim sonrasında sistemin kurulması süreci, danışmaların kurumu ziyaretleri sırasında yapılacak toplantılarla yürütülür. Sistem ve kuruma özgü gereklilikleri doğrultusunda hazırlanması gereken süreç haritaları, prosedürler, kontrol planları ve talimatlar, Cardea proje danışmanı liderliğinde oluşturulacak olan proje grubu ile tüm süreçlerin iyileştirilmesi hedeflenerek gözden geçirilip hazırlanacaktır.

 

 1. Aşama: Son Denetim ve Değerlendirme: Kurumun kendi yürüteceği iç denetimlerin tamamlanmasını takiben, proje danışmanı haricinde, yine bir Cardea bir danışmanı tarafından uygulamaya geçmiş olan sistem belgelendirme denetimine benzeyen bir son denetim ile gözden geçirilir. Eksiklikler ve iyileştirilmesi gereken noktalar raporlanır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Bilgilendirme ve Evraklar

©2023 Cardea Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account