6 Sigma Yalın Üretim Sertifika Programı

Loading Map....

Tarih/Saat
Tarih - 02/05/2019 - 04/05/2019
Tüm Gün

Mekan
Online Eğitim


HEDEF

Kuruluşlar verimliliklerini dolayısıyla rekabet güçlerini art- tırabilmeleri için ekip bazlı iyileştirme çalışmalarını alış- kanlık haline getirmelidir. Bütün faaliyetlerinde sürekli iyileştirmeyi hedefleyen ve bu iyileştirmeleri ekipler ha- linde, bilimden yararlanarak ve proje bazlı yürütmek iste- yen kuruluşlar Yalın 6 Sigma yaklaşımını benimsemelidir. Bu eğitimin amacı; yalın yaklaşımlar ile uygulanan Yalın 6 Sigma’nın ne olduğunu katılımcılara göstermektir. Bu se- minerin sonunda katılımcılar, kendi firmalarının, Yalın 6 Sigma uygulamalarının neresinde olduğunu veya Yalın 6 Sigma çalışmalarına başlamak için hazır olup olmadığını değerlendirme fırsatı bulacaklardır.

KAPSAMI:

-Yalın Üretim,

-Yalın Üretim Prensipleri,

-7 Temel İsraf,

-Yalın Üretim Araçları (Yalın Evi)

Stratejik Yönetim (Vizyon, Misyon, Hedefler, Politikalar, Kurum Kültürü)

Standartlaştırma (5S, Süreç Yönetimi) JIT (VSM, KANBAN, SMED)

JIDOKA (PokaYoke, KAIZEN, TPM)

-Değişkenlik ve Değişkenliğin Kaynakları,

-Yalın 6 Sigma Nedir?

-Tanımlama Fazı ve Kullanılan Teknikler Ölçme Fazı ve Kullanılan Teknikler Analiz Fazı ve Kullanılan Teknikler

-İyileştirme Fazı ve Kullanılan Teknikler Kontrol Fazı ve Kullanılan Teknikler

-Yalın 6 Sigma da İnsan Kaynaklar?

-Yalın 6 Sigma Nasıl Uygulanır?

-Neler Kazanırız?

KATILIMCILAR:

Tepe Yönetim, Orta Kademe Yöneticiler, Mühendis- ler, Uzmanlar.

KATILIMCI SAYISI: Minimum 8, maksimum 30 kişi.

NOT: Eğitimin en az % 70’ine katılan kişilere eğitim sonunda katılım belgesi verilir.

Konuyla ilgili eğitimlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen bizimle temasa geçiniz.

Kimler Katılmalı

Tepe Yönetim, Orta Kademe Yöneticiler, Mühendis- ler, Uzmanlar.

Süre

6 gün.


Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Bilgilendirme ve Evraklar

©2023 Cardea Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account