Ürün Güvenliği Bilgilendirme Eğitimi

Loading Map....

Tarih/Saat
Tarih - 13/09/2019 - 14/09/2019
Tüm Gün

Mekan
Online Eğitim


Piyasaya arz edilecek her ürünün, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarını sağlaması gerekmektedir.

Güvenli ürün, normal kullanım koşullarında tüketiciler için risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve yukarıda bahsedilen temel gerekler bakımından azami ölçüde koruma sağlayan ürünü ifade eder.

Amaç

Ürün yaşamı boyunca Ürün Güvenliği Yönetimi ürünlerin kullanım süresi içinde, normal kullanım koşullarında, risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve temel gerekler bakımından azami ölçüde koruma sağlaması çalışmalarıdır.Üretimin tüm aşamalarında bir güvenlik kültürü oluşturulması, potansiyel tehlikelerin riskini azaltmak için mühendislik, üretim ve yönetim etkinliğinin arttırılmasıdır.

İçerik

∙ Ürün Güvenliği ve Ürün Sorumluluğu Nedir?
∙ Ürün Güvenliği Yönetimi
∙ Güvenlik ve Risk Yönetimi Kavramı

 • Ürün Güvenliğinde İletişim & Eskalasyon Politikaları
 • Risk Yönetimi Çalışmaları
 • Güvenlik Yönetimi
  • Stratejiler , Eğitim , Şikayet Yönetimi , PPAP
 • Ürün Geliştirme
  • Özel Karakteristiklerin Tanımlanması & Onay
 • Üretim & Ürün Güvenliği
  • Kritik proseslerin onaylanması & doğrulanması
  • Kritik proseslerin tanımlanması
 • Tedarikçi Yönetimi
  • Tedarikçi Ürün Güvenliği Denetimi
  • Tedarikçilerde güvenli parçalar
  • Ürün Gerekliliklerinin tedarikçilere transfer gereklilikleri

Kimler Katılmalı?
            Firma bünyesinde PSR sorumluluğunu alacak Kalite, Ar-Ge, Üretim, Satın Alma, Satış, Lojistik gibi birimlerde çalışanlar ve ürün, üretim süreçleri ile organizasyonun süreçlerine hakim çalışanlar

Yöntem
           Eğitim başında ve sonunda gerçekleştirilen çoktan seçmeli sınavlar yardımı ile bilgi seviyelerindeki artış ölçülmektedir. Sonuç olarak katılımcıların eğitim sırasındaki performansları ile sınav sonucunda elde ettikleri başarı seviyesi dikkate alınarak, toplam başarı puanı oluşturulmaktadır.


Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Bilgilendirme ve Evraklar

©2024 Cardea Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account