İSG YÖNETİM SİSTEMİ VE DÖKÜMANTASYONUN OTOMASYONLA KONTROLÜ

Programın Amacı

Fabrika Yönetimi ile tüm çalışanların belirlenen Standartlardaki İSG uygulamalarına katılımı, Şirket İSG Kültürünün oluşmasında katkısı,

Her sürecin, yaşanan her olumsuz olayın, İSG çerçevesinde düşünülmesi, incelenmesi, kayıt altına alınması ve programların takibi gerekmektedir. Bu amaçla aşağıdaki konu başlıkları üzerinde detaylı çalışma yapılması ve bunlara uygun proje geliştirilmesi;

  • Risk Değerlendirme,
  • Kayba Ramak Olayları,
  • İş Kazaları,
  • Düzeltici Faaliyetler,
  • Öneriler,
  • Saha Gözlemleri
  • 5S Saha Tertip-Düzen

Programın Uygulanması

İSG kayıtlarının bilgisayar ortamına alınıp, Üst yönetimden tüm çalışanların kullanımına sunulması; çeşitli çalışmalarla ilgili (DF, Kayba Ramak, Öneri vb.) kayıt yapmak, e-posta göndermek, istatistiksel veriler elde etmek mümkündür.

Bu verilerin yöneticiler tarafından kontrolünün yapılması kadar çalışanların İSG uygulamalarına katkısını ve sorumlulukları arttırılması

Eğitim ve dokümantasyonların işletme yönetimi ile çalışanların birlikte hazırlaması ve eğitimlerle pekiştirerek kayıt altına alınması sorumluluğun paylaşımı, hukuksal alt yapıyı oluşturma ve tüm bilgilerin Bilgisayar ortamında saklanması ile bilgi güvenliğine katkı

Kimler Katılmalı

Müdür, İşletme ve Bakım Şefleri, İnsan Kaynakları Uzmanları, Eğitim Yöneticileri, Kalite Yönetim Temsilcisi, İSG Temsilcisi, Formenler

Süre

3 Tam Gün

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Bilgilendirme ve Evraklar

©2023 Cardea Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account