ISO 20000 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

Programın Amacı

 • Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Standardı, hizmet yönetimi en iyi uygulamaların yer aldığı ITIL (Information Technology Infrastructure Library Bilgi Teknolojisi Altyapı Kütüphanesi) çalışmalarına dayanmaktadır. Standart, işletmelerin verdikleri hizmetlerini ve operasyonlarını sistemli ve ölçülebilir bir şekilde yürütmeyi amaçlamaktadır.
 • Bu eğitimde bir işletmenin ISO 20000 standardına uygun Hizmet Yönetim Sistemini planlaması, gerçekleştirmesi, işletmesi, izlemesi, gözden geçirmesi, sürekliliğini sağlaması ve iyileştirmesi için gerekli tüm bilgiler ve kavramlar uygulamalı olarak sunulacaktır.

Eğitimin İçeriği

 • Bilgi teknolojileri hizmet yönetim sistemine giriş
 • ISO 20000 ailesine genel bakış
 • ISO 20000 uygulama modeli
 • Yönetim sistemi döngüsü PUKÖ
 • Hizmet Yönetim Sistemi dokümantasyon gereksinimleri
 • BT Hizmet Yönetim Sistemi süreçleri
 • Yönetimin sorumlulukları
 • BT Hizmet Yönetim Sistemi iç denetimleri
 • BT Hizmet Yönetim Sistemini yönetimin gözden geçirmesi
 • Sürekli iyileştirme
 • Kritik başarı faktörleri
 • ISO 20000 belgelendirme denetimi ile ilgili bilgilendirme


Kimler Katılmalı

Kurumlarında bilgi teknolojileri hizmet yönetimi çalışmalarını yürüten yöneticiler veya uzmanlar, bilgi teknolojileri hizmet yönetimi çalışması yürütecek profesyoneller, bilgi teknolojileri danışmanları.

Süre

 2 Tam Gün

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Bilgilendirme ve Evraklar

©2023 Cardea Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account