İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL (SPC) EĞİTİMİ

Programın Amacı

Katılımcılara, istatistiksel proses kontrol hedeflerini anlatarak; kontrol diyagramlarının hazırlanmasını ve kullanılmasını açıklamak; proses yeterlilik analizi konusunda bilgi vermek.

Eğitimin İçeriği

 • Giriş
  • temel kavramlar: istatistik; proses; kontrol
  • neden ipk ?
 • İstatistiksel bilgiler
  • örnekleme ve yorumu (veri toplama)
  • mod, medyan, range, standart sapma, aritmetik gibi istatistik bilgileri verilmesi ve hesaplanması
  • histogram çizimi
  • normal dağılım, eğrilerinin yorumlanması ve özellikleri
  • güven aralığının hesaplanması
 • Yeterlilik analizleri
  • makina yeterliliği
  • proses yeterliliği
 • Kontrol kartları
  • amaçları
  • yararları
  • başlangıç çalışmaları
  • çalışma organizasyonu
  • kayıtlar
  • uygulamalar
  • yorumlar
  • planlama
  • uygulama
  • değerlendirme
  • önlemlerin alınması

Kimler Katılmalı

İlk ve orta kademe yöneticiler.

Süre

2 Tam Gün

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Bilgilendirme ve Evraklar

©2023 Cardea Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account